Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE), Xarxa Electronics 2015 SL informuje, że jest właścicielem strony internetowej http: //www.xarxaspain .com /. Zgodnie z wymogiem art. 10 wspomnianej ustawy, Xarxa Electronics 2015 SL zgłasza następujące dane:
Właścicielem tej strony jest Xarxa Electronics 2015 SL, z CIF B66566738 i siedzibą pod adresem
C / Perú, 160 (08020) Barcelona.
Adres e-mail do kontaktu z firmą to:
info@xarxaspain.com

I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SYSTEM

Przeglądanie, uzyskiwanie dostępu i korzystanie ze strony internetowej Xarxa Electronics 2015 SL określa stan użytkownika, dla którego od przeglądania strony internetowej Xarxa Electronics 2015 SL wszystkie warunki użytkowania określone w niniejszym dokumencie są akceptowane bez uszczerbku dla zastosowanie odpowiednich przepisów dotyczących obowiązkowej zgodności prawnej w zależności od przypadku.
Witryna Xarxa Electronics 2015 SL zapewnia szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmie:
- Prawdziwość i legalność informacji dostarczonych przez użytkownika w formularzach wydanych przez Xarxa Electronics 2015 SL w celu uzyskania dostępu do niektórych treści lub usług oferowanych przez Internet.
- Wykorzystanie informacji, usług i danych oferowanych przez Xarxa Electronics 2015 SL niezgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, prawem, moralnością, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub w jakikolwiek inny sposób może spowodować obrażenia ciała prawa stron trzecich lub to samo działanie strony internetowej.

LINKI polisa i zastrzeżenia

Xarxa Electronics 2015 SL no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.
Xarxa Electronics 2015 SL declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, Xarxa Electronics 2015 SL no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

ZMIANY

Xarxa Electronics 2015 SL se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo, o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en el web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.

KSIĘGA COOKIES

Cookie to plik, który jest pobierany na komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania użytkownika lub jego sprzętu, a w zależności od zawartych w nim informacji i sposobu, w jaki korzystają ze swojego sprzętu, można je wykorzystać do rozpoznania do użytkownika.
Zgodnie z postanowieniami art. 22.2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE), za pomocą których użytkownicy muszą być informowani o korzystaniu z urządzenia do przechowywania i odzyskiwania danych na komputerach.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Xarxa Electronics 2015 SL informuje użytkowników swojej strony internetowej, że dane osobowe gromadzone przez firmę, za pomocą formularzy na jej stronach, zostaną wprowadzone do zautomatyzowane pliki na odpowiedzialność Xarxa Electronics 2015 SL, w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między obiema stronami.
Podobnie Xarxa Electronics 2015 SL informuje o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, pisząc na adres: c / Perú, 160 (08020) Barcelona.
Dopóki użytkownik nie przekaże inaczej Xarxa Electronics 2015 SL, zrozumie, że jego dane nie zostały zmodyfikowane, że użytkownik zgadza się powiadomić Xarxa Electronics 2015 SL o wszelkich odmianach oraz że Xarxa Electronics 2015 SL ma zgodę na ich użycie w celu aby móc zachować relacje między stronami.
Podobnie Xarxa Electronics 2015 SL informuje, że dane wpisane w formularzach na stronie http://www.xarxaspain.com/ będą odpowiedzialne za dane i to ten sam, kto musi podjąć niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z poziomem bezpieczeństwo gromadzonych danych, ustanowione dekretem królewskim 1720/2007, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegają ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi.

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Xarxa Electronics 2015 SL por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de Xarxa Electronics 2015 SL. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Xarxa Electronics 2015 SL.
Użytkownik zgadza się przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Xarxa Electronics 2015 SL. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub dowolnym innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie na użytek osobisty i prywatny. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, unikania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach Xarxa Electronics 2015 SL.

DZIAŁANIA PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Xarxa Electronics 2015 SL zastrzega sobie również prawo do składania pozwów cywilnych lub karnych, które uzna za odpowiednie w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej i treści lub niezgodności z tymi warunkami.
Relacje między użytkownikiem a dostawcą będą podlegać obowiązującym przepisom i będą obowiązywać na terytorium Hiszpanii. Jeśli pojawią się jakiekolwiek kontrowersje, strony mogą poddać swoje spory arbitrażowi lub przejść do zwykłej jurysdykcji, przestrzegając w tym zakresie przepisów dotyczących jurysdykcji i kompetencji. Xarxa Electronics 2015 SL ma adres: C / Perú, 160 (08020) Barcelona.